VEILIGHEID & COOKIES

COOKIES
We gebruiken een unieke sessie-ID in een cookiebestand dat op uw computer is opgeslagen terwijl u bent aangemeld. Deze cookie verloopt na ongeveer 30 minuten inactiviteit of wanneer u zich afmeldt.
Volgens de elektronische communicatiewet binnen de EU moeten wij u informeren dat wij cookies gebruiken. Een cookiebestand is een klein tekstbestand met informatie die op uw computer is opgeslagen. We gebruiken cookies om puur technische redenen om de functionaliteit te verbeteren.
We gebruiken meestal tijdelijke cookiebestanden die automatisch verlopen na elke sessie, behalve wanneer u de automatische inlogfunctie gebruikt die een klein bestand op uw computer opslaat.

POPUP-VENSTERS
In sommige gevallen gebruiken we popup-vensters. Als uw browser een pop-upblokkering gebruikt, raadpleeg dan de referentiehandleiding van de specifieke browser over het tijdelijk toestaan van pop-upvensters.