Deel jouw stijl

ALGEMENE VOORWAARDEN - INSTAGRAM #yestimi

Timi uit Zweden ziet producten graag in het echt op sociale media en we kunnen vragen om foto's die je op Instagram hebt geplaatst op onze kanalen te delen. Dergelijke kanalen zijn voornamelijk timi's websites (timi.se) maar kunnen ook andere kanalen van timi omvatten, bijvoorbeeld timi nieuwsbrief en instagram.

Door #yestimi te reageren op een foto na het verzoek van timi op Instagram, hierna "foto('s)" genoemd, ga je akkoord met het volgende:

U verstrekt Happy Accessories AB, een Zweeds bedrijf onder registratienummer 556797-2590 (hierna "HAPPY"), een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde gebruikslicentie, op een manier die naar eigen goeddunken van HAPPY wordt bepaald en zonder enige verplichting aan u, om uw foto's te gebruiken in hun marketing en/of reclame, met inbegrip van onder meer het recht om uw foto's te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen en te bewerken. Verder geef je HAPPY toestemming om foto's waarop je herkenbaar bent te gebruiken voor marketing- en/of reclamedoeleinden, aldus Sw: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).

U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of controle heeft over de rechten op het materiaal dat u heeft ingediend en dat u toestemming hebt van alle personen die op de foto's verschijnen. Bovendien verklaar je dat je een individu bent (d.w.z. geen bedrijf), dat je ten minste 18 jaar oud bent of toestemming van je ouders hebt, en dat HAPPY's gebruik van je foto's geen rechten van een derde partij of enige wet schendt.

Hierbij ontheft u HAPPY's van alle verplichtingen om u te betalen voor het gebruik van uw foto's en vrijwaart u en stemt u ermee in om HAPPY's en alle personen die namens HAPPY's optreden te vrijwaren van alle claims (inclusief claims van derden), aansprakelijkheden, ongeacht de aard, in verband met het gebruik van de foto's zoals hierboven beschreven.

Zweeds recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden, waarbij de bevoegde rechtbanken in Stockholm de exclusieve jurisdictie hebben over elk geschil dat hieruit voortvloeit.

U kunt altijd contact met ons opnemen met vragen over onze diensten of over gegevensbescherming; support@timi.se